Ochrana a souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud jsi mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřuješ mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznam se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsem výživový poradce IČO 24314978, se sídlem Praha 7, Tusarova 7, PSČ 170 00, IČ: 88063020 jako provozovatel výživového poradenství vedeným pod jménem Kristýna Báčová. Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. 

Kontaktní údaje

Pokud se mě budeš chtít v průběhu zpracování obrátit, můžeš mě kontaktovat na tel. čísle +420 777 306 443 nebo na e-mail: info@kristyna-bacova.cz

Prohlašuji

Prohlašuji,  že jako správce tvých osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  1. budu zpracovávat tvé osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

  2. plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů

  3. umožním ti a budu tě podporovat v uplatňování a plnění tvých práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříš sám/sama, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

1. Poskytování služeb a plnění smlouvy

Tvé osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. konzultací, vstupu na přednášku, dodání materálů či jiného zboží.)

2. Vedení účetnictví

Jsi-li  zákazník, tvé osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

3. Marketing – zasílání newsletterů

Tvé osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáš v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráš využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jsi-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že tě mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejsi mým zákazníkem, zasílám ti newslettery jen na základě tvého souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžeš tento souhlas odvolat na emailové adrese: info@kristyna-bacova.cz

4. Fotografie a video záznamy 

Na některých mých živých akcích – školeních, seminářích, konzultacích… pořizuji fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používám v propagačních materiálech. Pokud by jsi na záznamech nechtěl/a být, dej mi prosím vědět zprávou na emailovou adresu: info@kristyna-bacova.cz

Tvé osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu ti můžu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě tvého souhlasu. Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžeš na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byli mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Zabezpečení dokumentů mých klientů

V případě, že se mnou absolvuješ výživové sezení, které poskytuji osobně nebo po Skype, veškeré informace jsou důvěrné a zajišťuji jim maximální ochranu. V případě, že má práce vyžaduje práci s dokumenty, využívám chráněného systému na Google drive a mí klienti zde mají vždy svoji složku pod číselnou značkou, nikoliv jménem. Přístup ke složce je chráněn heslem. Složky mých klientů uchovávám 1 kalendářní rok od skončení konzultací, poté je vždy smazán. Veškerá dokumentace ke schůzkám s klienty je uzamčena v bezpečném prostoru.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

K tvým osobním údajům, kromě klientů využívajících naše konzultační služby (osobně či po Skype) mají přístup mí spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládám sama a nepotřebuji k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

 

  • Facebook

  • Google – Google Analytics

  • Ekma s.r.o. – účetní firma

  • Getresponse – rozesílka newsletterů

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji ti však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: info@kristyna-bacova.cz

Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mě můžeš kdykoli vyzvat a já ti doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezuješ účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám jsti-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů zasláním zprávy na e-mail: info@kristyna-bacova.cz..

Mlčenlivost

Dovoluji si Tě ujistit, že mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete Kristýně Báčové, DiS., se sídlem Praha 7, Tusarova 7, PSČ 170 00, IČ: 88063020 jako provozovateli výživového poradenství vedeným pod jménem Kristýna Báčová, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jste zadali do formuláře, a to k následujícímu účelu:

Osobní údaje jsou poskytovány proto, abych vám mohla připravit nabídku služeb v oblasti výživového poradentsví a dále abych vám mohla v přiměřeném rozsahu zasílat či jinak komunikovat obchodní sdělení týkající se této oblasti (zejména v podobě elektronických zpráv). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, a to jakoukoli srozumitelnou formou, nejlépe zprávou na bacova.coach@gmail.com. V souvislosti s nabídkou služeb vás budu kontaktovat nejdéle ve lhůtě 2 měsíců od poskytnutí souhlasu. Obchodní sdělení vám můžu zasílat (komunikovat) po neurčitou dobu, avšak v souvislosti s každým obchodním sdělením budete mít možnost odmítnout další obchodní sdělení. Poskytnutí osobních údajů prostřednictvím formuláře není zákonným ani smluvním požadavkem; záleží pouze na vás.

​Předem vás informuji, že služby v oblasti výživového poradenství nejsou zdravotními službami a nenahrazují je. Trpíte-li nemocí nebo chorobným stavem, poraďte se se svým lékařem. Výsledky služeb nutričního poradenství jsou individuální a závisí na mnoha faktorech, jako je např. Váš zdravotní stav, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod.

Používáme cookies.